Stiftende generalforsamling for Fjordklyngen

Forsknings- og udviklingsprojekt om landsbyklynger i Viborg og Ikast-Brande Kommune

 
I perioden 2013-2017 har Ålborg Universitet og konsulentfirmaet Nærdemokrati.dk gennemført et Forsknings - og udviklingsprojekt om muligheder og barrierer for at oprette og udvikle landsbyklynger. 
 
Forskningsrapport over projektets resultater og anbefalinger kan downloades  som pdf-fil. Rapporten er kun udgivet elektronisk - klik her for at downloade
 
Projektet er gennemført i samarbejde med Viborg og Ikast-Brande Kommune. I hver kommune er henholdsvis 6 og 4 landsbyer indgået i en landsbyklynge. Projektet er finansieret af Landdistritkspuljen og Viborg Kommune og Ikast-Brande Kommune/LAG.
 
Nedenfor kan du se en evalueringsvideo på 12 minutter om forskningsprojektet.
 
 
 
 
 

Konference om landsbyklynger 19. januar 2017 -state of the art

D. 19. januar var Fængslet i Horsens ramme om en konference om state of the art om landsbyklynger, nu hvor der efterhånden har været forskellige tiltag på området i de sidste 3-4 år.
 
Klik her for Dokumentation for State of the art om landsbyklynger - konference 19. januar 2017 for at se konferenceprogram, powerpoint fra alle oplægsholdere og videooptagelse af alle oplæggene.
 
Konferencen var den afsluttende aktivitet for projekt Forsknings og udviklingsprojekt om muligheder og barrierer for at oprette og udvikle landsbyklynger. Konferencen blev arrangeret i tæt samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium.
 
Konferencen præsenterede projektets resultater og andre aktørere præsenterede deres arbejde med landsbyklynger, herunder RealDania/DGI, De Syv Sogne på Mors, Fjordklyngen i Viborg Kommune
 
En lang række aktørere inden for området deltog i konferencen, herunder 22 kommuner, ialt 75 deltagere.
 
Der var følgende oplægsholdere:
 
Lea Holst Laursen og Jørgen Møller Aalborg Universitet, Mogens Knudsen byplankonsulent Nærdemokrati.dk, Inge Carlskov Fjordklyngen, Chresten Søndergaarad formand for landsbyklyngen De Syv Sogne og Poul Erik Olsen styregruppemedlem for De Syv sogne, Karl Johan Legaard Viborg Kommune, Karsten Blomberg RealDania/DGI. Desuden deltog Hanne Tanvig Københavns Universitet som opponent  i en paneldebat.
 
 
 

Landsbyklynger i Danmark

Links til landsbyklynger i Danmark  state of the art omkring landsbyklynger i Danmark.
 
 
Hvis du hører om en landsbyklynge, eksisterende eller under opstart, som ikke fremgår af oversigten, må du meget gerne sende en mail til naerdemokrati@gmail.com med oplysninger om landsbyklyngen.
Den vil herefter blive lagt ind på siden.